• سینک ظرفشویی
  2,100,000 تومان
  1,889,000 تومان
  10% تخفیف
  ·        نوع نصب  : توکار

  ·        ابعاد سینک:17  × 50  ×122 سانتی متر

  ·        وزن:  7 کیلوگرم

  ·        جنس سینک  : استیل

  ·        تعداد لگن: دو

  ·        عمق لگن:17سانتی متر

  ·        طرح سینک :نیمه فانتزی

  ·        نوع سیفون: معمولی
 • سینک ظرفشویی
  2,100,000 تومان
  1,889,000 تومان
  10% تخفیف
  · نوع نصب  : روکار

  · ابعاد سینک:  50 X120 سانتی متر

  · وزن:  7 کیلوگرم

  · جنس سینک  : استیل

  · تعداد لگن: دو

  · عمق لگن:17سانتی متر

  · طرح سینک: نیمه فانتزی

  · نوع سیفون: معمولی
 • سینک ظرفشویی
  2,990,000 تومان
  2,673,000 تومان
  11% تخفیف
  ·        نوع نصب  : توکار

  ·        ابعاد سینک: 17  × 50  ×122 سانتی متر

  ·        وزن:  7 کیلوگرم

  ·        جنس سینک  : استیل

  ·        تعداد لگن :دو

  ·        عمق لگن: 17سانتی متر

  ·        طرح سینک : نیمه فانتزی

  ·        نوع سیفون :معمولی
 • سینک ظرفشویی
  2,910,000 تومان
  2,673,000 تومان
  8% تخفیف
  ·        نوع نصب  : روکار

  ·        ابعاد سینک :  05  X120 سانتی متر

  ·        وزن:  7 کیلوگرم

  ·        جنس سینک  : استیل

  ·        تعداد لگن : دو

  ·        عمق لگن: 17سانتی متر

  ·        طرح سینک : فانتزی

  ·        نوع سیفون : معمولی
 • سینک ظرفشویی
  2,200,000 تومان
  1,970,000 تومان
  10% تخفیف
  ·        نوع نصب  : روکار

  ·        ابعاد سینک :  60  X120 سانتی متر

  ·        وزن:  7 کیلوگرم

  ·        جنس سینک  : استیل

  ·        تعداد لگن : دو

  ·        عمق لگن: 15سانتی متر

  ·        طرح سینک : فانتزی

  ·        نوع سیفون : معمولی
 • سینک ظرفشویی
  2,100,000 تومان
  1,889,000 تومان
  10% تخفیف
  ·        نوع نصب  : توکار

  ·        ابعاد سینک :  50  X122 سانتی متر

  ·        وزن:  7 کیلوگرم

  ·        جنس سینک  : استیل

  ·        تعداد لگن : دو

  ·        عمق لگن: 15سانتی متر

  ·        طرح سینک : فانتزی

  ·        نوع سیفون : معمولی
 • سینک ظرفشویی
  2,200,000 تومان
  1,970,000 تومان
  10% تخفیف
  نوع نصب  : روکار

  ·        ابعاد سینک :  60  X120 سانتی متر

  ·        وزن:  7 کیلوگرم

  ·        جنس سینک  : استیل

  ·        تعداد لگن : دو

  ·        عمق لگن: 15سانتی متر

  ·        طرح سینک : فانتزی

  ·        نوع سیفون : معمولی

  ·
 • سینک ظرفشویی
  2,000,000 تومان
  1,889,000 تومان
  6% تخفیف
  ·        نوع نصب  : توکار

  ·        ابعاد سینک :  50  X122 سانتی متر

  ·        وزن:  7 کیلوگرم

  ·        جنس سینک  : استیل

  ·        تعداد لگن : دو

  ·        عمق لگن: 15سانتی متر

  ·        طرح سینک : فانتزی

  ·        نوع سیفون : معمولی
 • سینک ظرفشویی
  2,200,000 تومان
  1,970,000 تومان
  10% تخفیف
  • نوع نصب : روکار
  • ابعاد سینک : 60 X120 سانتی متر
  • وزن: 7 کیلوگرم
  • جنس سینک : استیل
  • تعداد لگن : دو
  • عمق لگن: 15سانتی متر
  • طرح سینک : فانتزی
  • نوع سیفون : معمولی
 • سینک ظرفشویی
  2,200,000 تومان
  1,889,000 تومان
  14% تخفیف
  • نوع نصب : روکار
  • ابعاد سینک : 50 X122 سانتی متر
  • وزن: 7 کیلوگرم
  • جنس سینک : استیل
  • تعداد لگن : دو
  • عمق لگن: 15سانتی متر
  • طرح سینک : فانتزی
  • نوع سیفون : معمولی
 • سینک ظرفشویی
  2,300,000 تومان
  1,970,000 تومان
  14% تخفیف
  • نوع نصب : روکار
  • ابعاد سینک : 60 X120 سانتی متر
  • وزن: 7 کیلوگرم
  • جنس سینک : استیل
  • تعداد لگن : دو
  • عمق لگن: 15سانتی متر
  • طرح سینک : فانتزی
  • نوع سیفون : معمولی
 • سینک ظرفشویی
  2,100,000 تومان
  1,889,000 تومان
  10% تخفیف
  • نوع نصب : توکار
  • ابعاد سینک : 50 X122 سانتی متر
  • وزن: 7 کیلوگرم
  • جنس سینک : استیل
  • تعداد لگن : دو
  • عمق لگن: 15سانتی متر
  • طرح سینک : فانتزی
  • نوع سیفون : معمولی
 • سینک ظرفشویی
  2,200,000 تومان
  1,970,000 تومان
  10% تخفیف
  مشخصات
  • نوع نصب : روکار
  • ابعاد سینک : 60 X120 سانتی متر
  • وزن: 7 کیلوگرم
  • جنس سینک : استیل
  • تعداد لگن : دو
  • عمق لگن: 15سانتی متر
  • طرح سینک : فانتزی
  • نوع سیفون : معمولی
 • سینک ظرفشویی
  3,000,000 تومان
  1,889,000 تومان
  37% تخفیف
  • نوع نصب : توکار
  • ابعاد سینک : 50 X122 سانتی متر
  • وزن: 7 کیلوگرم
  • جنس سینک : استیل
  • تعداد لگن : دو
  • عمق لگن: 15سانتی متر
  • طرح سینک : فانتزی
  • نوع سیفون : معمولی
 • سینک ظرفشویی
  2,700,000 تومان
  2,548,000 تومان
  6% تخفیف
  مشخصات
  • نوع نصب : روکار
  • ابعاد سینک : 50 X120 سانتی متر
  • وزن: 7 کیلوگرم
  • جنس سینک : استیل
  • تعداد لگن : دو
  • عمق لگن: 18سانتی متر
  • طرح سینک : فانتزی
  • نوع سیفون : معمولی
 • سینک ظرفشویی
  ناموجود
  نوع نصب : توکار
  • ابعاد سینک : 50 X120 سانتی متر
  • وزن: 7 کیلوگرم
 • فر توکار
  7,500,000 تومان
  7,310,000 تومان
  3% تخفیف
  • نوع : توکار
  • پهنا : 59 سانتی متر
  • عمق : 57 سانتی متر
  • ارتفاع : 58 سانتی متر
  • عمق داخلی : 42 سانتی متر
  • ابعاد بیرونی : 60 ×60 × 55 سانتی متر
  • ابعاد داخلی : 56.8 × 56.8 × 55 سانتی متر
  • وزن : 30 کیلوگرم
  • رده مصرف انرژی : A
 • فر توکار
  7,900,000 تومان
  7,656,000 تومان
  3% تخفیف
  • نوع : توکار
  • پهنا : 59 سانتی متر
  • عمق : 57 سانتی متر
  • ارتفاع : 58 سانتی متر
  • عمق داخلی : 42 سانتی متر
  • ابعاد بیرونی : 60 ×60 ×55 سانتی متر
  • ابعاد داخلی : 56.8 ×56.8 ×55 سانتی متر
  • وزن : 30 کیلوگرم
  • رده مصرف انرژی : A
 • فر توکار
  7,500,000 تومان
  7,392,000 تومان
  1% تخفیف
  • نوع: توکار
  • پهنا: 59 سانتی متر
  • عمق : 57 سانتی متر
  • ارتفاع : 58 سانتی متر
  • عمق داخلی : 42 سانتیمتر
  • ابعاد بیرونی : 60×60×55 سانتی متر
  • ابعاد داخلی : 56.8×55.8×55 سانتی متر
  • وزن : 30 کیلوگرم
  • رده مصرف انرژی :A
 • فر توکار
  7,500,000 تومان
  7,290,000 تومان
  3% تخفیف
  • نوع : توکار
  • پهنا :59 سانتی‌متر
  • عمق : 57 سانتی‌متر
  • ارتفاع : 58 سانتی‌متر
  • عمق داخلی :42 سانتی‌متر
  • وزن :30 کیلوگرم
  • رده مصرف انرژی : A
 • فر توکار
  7,530,000 تومان
  7,392,000 تومان
  2% تخفیف
  • نوع : توکار
  • پهنا : 59 سانتی متر
  • عمق : 57 سانتی متر
  • ارتفاع : 58 سانتی متر
  • عمق داخلی : 42 سانتی متر
  • ابعاد بیرونی : 60 ×60 ×55 سانتی متر
  • ابعاد داخلی : 56.8 ×56.8 ×55 سانتی متر
  • وزن : 30 کیلوگرم
  • رده مصرف انرژی : A
  • گنجایش : 60 لیتر
 • فر توکار
  7,500,000 تومان
  7,310,000 تومان
  3% تخفیف
  • نوع : توکار
  • پهنا : 59 سانتی متر
  • عمق : 57 سانتی متر
  • ارتفاع : 58 سانتی متر
  • عمق داخلی : 42 سانتی متر
  • ابعاد بیرونی : 60 × 60 × 55 سانتی متر
  • ابعاد داخلی : 55 ×56.8 × 56.8 سانتی‌متر
  • وزن : 30 کیلوگرم
  • رده مصرف انرژی :A
 • فر توکار
  ناموجود
  • نوع : توکار
  • پهنا :59 سانتی‌متر
  • عمق :57 سانتی‌متر
  • ارتفاع : 58 سانتی‌متر
  • عمق داخلی :42 سانتی‌متر
  • ابعاد بیرونی : 55 × 60 × 60 سانتی‌متر
  • ابعاد داخلی :55 × 56.8 × 56.8 سانتی‌متر
  • وزن :30 کیلوگرم
  • رده مصرف انرژی : A
 • فر توکار
  7,560,000 تومان
  7,398,000 تومان
  2% تخفیف
  • نوع : توکار
  • پهنا : 59 سانتی‌متر
  • عمق : 57 سانتی‌متر
  • ارتفاع :58 سانتی‌متر
  • عمق داخلی : 42 سانتی‌متر
  • ابعاد بیرونی : 55 × 60 × 60 سانتی‌متر
  • ابعاد داخلی : 55 × 56.8 × 56.8 سانتی‌متر
  • وزن : 30کیلوگرم
  • رده مصرف انرژی : A